• GQ-208 Compound Antifreeze Agent

    GQ-208 कम्पाउन्ड एन्टिफ्रिज एजेन्ट

    GQ-208 पानी कम गर्ने घटक र विभिन्न अजैविक, जैविक एन्टिफ्रिज घटक र प्रारम्भिक शक्ति घटकको मिलेर बनेको छ। मुख्यत: सबै प्रकारको कास्ट-इन-प्लेस क concrete्क्रीट, प्रिकास्ट क pre्क्रीटको हिउँद निर्माणमा प्रयोग हुन्छ। JC475 र अन्य मापदण्डमा उत्पाद गुणस्तर।