• Defoamer

    Defoamer

    GQ Defoamer पॉलीकार्बोक्सीलेट सुपरप्लास्टिकिरको लागि समर्पित डेफर्मर हो। GQ Defoamer छिटो काम गर्दछ, stably र लामो समय को लागी बबल उत्पादन रोक्न सक्छ।