• GQ-210 Early Strength Agent

    GQ-210 प्रारम्भिक शक्ति एजेंट

    यो उत्पादन विभिन्न प्रारम्भिक शक्ति कम्पोनेन्टहरूको संयोजनबाट बनेको छ। यो मुख्यतया प्रारम्भिक शक्ति आवश्यकताहरू र कम-तापक्रम मौसमहरूमा सबै प्रकारका कंक्रीट प्रोजेक्टहरूमा प्रयोग गरिन्छ। उत्पाद गुणवत्ता GB8076 मानकमा पुग्छ।